Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα μεταμόσχευσης να αναφέρουμε ότι υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για τις κοινότητες και τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν καλύτερη εκπαίδευση για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση, αυτό θα είναι το κλειδί για την επιτυχία των προγραμμάτων αποθανών δωρεών.

Οι δωρεές από αποβιώσαντες θα πρέπει να αναπτυχθούν με το μέγιστο θεραπευτικό τους δυναμικό, αποφεύγοντας, όποτε είναι δυνατόν, τους εγγενείς κινδύνους για τους ζωντανούς δότες, όπως αναφέρεται στην κατευθυντήρια αρχή του Π.Ο.Υ.

Οι δωρεές από ζώντες δότες είναι απαραίτητες για ορισμένους τύπους μεταμοσχεύσεων ή για να αντισταθμιστεί η περιορισμένη προσφορά υλικού από νεκρούς δότες για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Επομένως, οι δωρεές οργάνων ανθούν, παρά το γεγονός ότι συνεπάγονται κίνδυνοι για τους δότες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι αμελητέοι.

Οι αυστηροί έλεγχοι και η αποτελεσματική εποπτεία θα πρέπει να διεξάγονται από τις υγειονομικές αρχές για την προστασία για τους δότες αλλά και για τους αποδέκτες. Οι κατευθυντήριες αρχές είναι αυτές που καθορίζουν τη βέλτιστη μέριμνα.

Η εποπτεία των υγειονομικών αρχών σχετικά με τις δραστηριότητες δωρεάς και μεταμόσχευσης είναι επίσης σημαντική διότι γίνεται με πλήρη διαφάνεια ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα. Επιπλέον, η απόφαση να γίνει κάποιος δωρητής βασίζεται συχνά στην κατανόηση ότι η συμβολή στη διαθεσιμότητα πόρων μεταμόσχευσης μπορεί κάποια μέρα να ωφελήσει τις ανάγκες υγείας της οικογένειας του δότη.

Κωνσταντίνος Γκέκας

Ο Κωνσταντίνος Γκέκας είναι εξειδικευμένος νοσηλευτής, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της νοσηλείας κατ' οίκον. Εξαιτίας της βαθιάς αγάπης του για το αντικείμενο και της διάθεσης για ουσιαστική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ίδρυσε την εταιρεία "Νοσηλεία Τώρα".

Όλα τα άρθρα

Πείτε μας τη γνώμη σας...