Σερμπίνης Κωνσταντίνος

Σερμπίνης Κωνσταντίνος

 • Τραλλέων 48, 11142 Άνω Πατήσια, Αθήνα
 • 2102923519
Γιαννίτσης Πέτρος & ΣΙΑ ΟΕ

Γιαννίτσης Πέτρος & ΣΙΑ ΟΕ

 • Πατησίων 294Γ, 11255 Άνω Πατήσια, Αθήνα
 • 2102281380
Πολίτου Παναγιώτα

Πολίτου Παναγιώτα

 • Χαλκίδος 23, 11143 Άνω Πατήσια
 • 2102522096
Λόλου Αγγελική – Κουρουτός Σπυρίδων ΟΕ

Λόλου Αγγελική – Κουρουτός Σπυρίδων ΟΕ

 • Χαλκίδος 18, 11143 Άνω Πατήσια
 • 2102530403
Λιόλιος Θεόδωρος – Λιόλιος Γρηγόριος ΟΕ

Λιόλιος Θεόδωρος – Λιόλιος Γρηγόριος ΟΕ

 • Χαλκίδος 4, 11143 Άνω Πατήσια, Αθήνα
 • 2102510702
Τσαρπαλής Κυριάκος

Τσαρπαλής Κυριάκος

 • Πατησίων 284, 11255 Άνω Πατήσια, Αθήνα
 • 2102231832
Γιαννούλης Ματθαίος

Γιαννούλης Ματθαίος

 • Χαλεπά 70, 11142 Άνω Πατήσια
 • 2102921301
Αργύρη Σοφία

Αργύρη Σοφία

 • Χαλεπά 50, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102923742
Παλιοτροτζή Ευαγγελία

Παλιοτροτζή Ευαγγελία

 • Σπύρου Λάμπρου 8, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102285255
Τσατσούλη Αρχοντία

Τσατσούλη Αρχοντία

 • Περεσιάδου 18, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102113398
Παπανικολάου Σταύρος

Παπανικολάου Σταύρος

 • Σαρανταπόρου 5, 11144 Άνω Πατήσια
 • 2102018500
Χριστοφορίδη Δέσποινα & ΣΙΑ ΕΕ

Χριστοφορίδη Δέσποινα & ΣΙΑ ΕΕ

 • Πατησίων 340, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102011567
Γεωργούλη Μαρία

Γεωργούλη Μαρία

 • Πατησίων 347, 11144 Άνω Πατήσια
 • 2102282683
Κοτζαμάνης Γεώργιος – Ορέστης

Κοτζαμάνης Γεώργιος – Ορέστης

 • Πατησίων 366, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102233000
Σούπα Μαρία – Γεωργίνα

Σούπα Μαρία – Γεωργίνα

 • Πατησίων 362, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102021182
Θεοδωροπούλου Μαρίνα – Θεοδωροπούλου Αθηνά Βαλεντίνη ΟΕ

Θεοδωροπούλου Μαρίνα – Θεοδωροπούλου Αθηνά Βαλεντίνη ΟΕ

 • Πατησίων 339Α, 11144 Άνω Πατήσια
 • 2102281161
Σίσκου Μαργαρίτα

Σίσκου Μαργαρίτα

 • Κωστή Παλαμά 19, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102283990
Περαντζάκης Κωνσταντίνος

Περαντζάκης Κωνσταντίνος

 • Πατησίων 314, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102012745
Καλόγηρος Πέτρος

Καλόγηρος Πέτρος

 • Ορφανίδου 42, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102111194
Κουρέντης Ιωάννης

Κουρέντης Ιωάννης

 • Ορφανίδου 58, 11141 Άνω Πατήσια
 • 2102233643