Νοσηλεία Τώρα - Εξετάσεις Ούρων

Η Νοσηλεία Τώρα αναλαμβάνει τη συλλογή ούρων, τόσο για τους κατακεκλιμένους ασθενείς, όσο και για τους περιπατητικούς.

Σε περίπτωση που οι κατακεκλιμένοι ασθενείς φέρουν ουροκαθετήρα (foley), η λήψη των ούρων γίνεται από τη σύνδεση foley – ουροσυλλέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν μπορεί να γίνει η συλλογή από τους ιδίους ή από το περιβάλλον, το εξειδικευμένο προσωπικό της Νοσηλεία Τώρα, δύναται να πραγματοποιήσει τη συλλογή μέσω άσηπτης τεχνικής.

Η λήψη ούρων μπορεί να γίνει για τις παρακάτω εξετάσεις:

  • Γενική Ούρων
  • Καλλιέργεια Ούρων (για να βγει αντιβιόγραμμα)
  • Αμυλάση Ούρων
  • Ούρα 24ώρου

Ορθή Λήψη Ούρων

Για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να έχει γίνει πολύ καλός καθαρισμός της ευαίσθητης περιοχής πριν από τη συλλογή των ούρων. Επίσης, καλό θα ήταν η συλλογή να γίνεται στα πρώτα πρωινά ούρα. Στη συνέχεια εξειδικευμένος νοσηλευτής αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την αντισηψία της περιοχής.

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα της γενικής ούρων βγαίνουν άμεσα, μέσα στο πρώτο 24ωρο. Ο χρόνος αποτελεσμάτων της καλλιέργειας ούρων, καθώς και του αντιβιογράμματος, είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες, χρόνος που χρειάζεται για να καλλιεργηθεί τυχόν μικρόβιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105710088 για Αθήνα και στο 2310262888 για Θεσσαλονίκη και κλείστε το ραντεβού σας με εξειδικευμένο νοσηλευτή της Νοσηλεία Τώρα για να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις ούρων.