Νοσηλεία Τώρα

Διευθύνων Σύμβουλος: Γκέκας Κωνσταντίνος
Δημητρακοπούλου 1, 12134, Περιστέρι, Αττική
Τηλέφωνο και Fax: 2105710088
Email: info@nosileiatora.gr