Νοσηλεία Τώρα

Διευθύνων Σύμβουλος: Γκέκας Κωνσταντίνος
Κάκτου 2, 12137, Περιστέρι, Αττική
Τηλέφωνο και Fax: 2105710088
Email: info@nosileiatora.gr