Νοσηλεία Τώρα

Διευθύνων Σύμβουλος: Γκέκας Κωνσταντίνος

Αθήνα:

Δημητρακοπούλου 1, 12134, Περιστέρι, Αττική
Τηλέφωνο και Fax: 2105710088

Θεσσαλονίκη:

Πραξαγόρα 19, 54351, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο και Fax: 2310262888

Email: info@nosileiatora.gr