Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία της εταιρείας:

1. Επωνυμία: ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
2. ΑΦΜ: 800812620
3. Δ.Ο.Υ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 141706401000
5. Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
6. Διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Αίγλης 21, Περιστέρι, ΤΚ 12135
7. Ημερομηνία Λήξης 1ης χρήσης: 31 Δεκ. 2017
8. Κεφάλαιο: 6.000€.

Ισολογισμοί – Ανακοινώσεις:

praktiko_nosileiatora ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν 1 13.3.2017.pdf