Νοσηλεία Τώρα - Αλλαγή Ρινογαστρικού Σωλήνα Levin

Η Νοσηλεία τώρα αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή τοποθέτηση του levin στο σπίτι, που πραγματοποιείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο σίτισης σε ασθενείς που δεν έχουν την δυνατότητα να σιτιστούν ορθά, για διάφορους λόγους, όπως προχωρημένη άνοια, δυσκολία κατάποσης τροφής ή νερού ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.

Η αλλαγή του ρινογαστρικού σωλήνα (levin) πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες. Πολλές φορές το levin μπορεί να φράξει, είτε από υπόλειμμα φαγητού ή φαρμάκων, είτε μπορεί να διπλώσει εσωτερικά στον ασθενή.

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105710088 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την διαδικασία, την τιμή της υπηρεσίας καθώς και να κλείσουμε το ραντεβού σας.